English Deutsch

    Pefatop s.r.o.    

Komplexné poradenské a konzultačné služby

Daňové služby

Úvod

Komplexné poradenské a konzultačné služby

Ekonomické služby

Obchodné služby

Účtovné služby

Mzdové služby

Daňové služby

Finančné služby

Sprostredkovanie a zabezpečenie

Dopravné služby

Inžinierske služby

Stavebné práce

Zámočnícka výroba

Bližšie informácie

Kto sme? O nás...

Organizačná štruktúra

Kontakt

 • Daňové priznanie DPH
 • Daňové priznanie  k dani z príjmov právnických osôb
 • Daňové priznanie  k dani z príjmov fyzických osôb
 • Daň z motorových vozidiel
 • Daň z nehnuteľnosti
 • Poskytovanie informácií o  významných zmenách  v daňovej oblasti je v cene služieb každého nášho klienta
 • Vypracovávanie odborných  stanovísk  podľa  Zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov, Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a ďalších súvisiacich nariadení
 • Podávanie priznaní  v mene klienta
 • Registrácia podnikateľských subjektov k všetkým druhom daní
 • Registrácia zahraničných osôb k DPH, výpočet a podávanie priznaní v ich mene
 • Zastupovanie v daňovom konaní, vrátane daňových kontrol
 • Vyžiadanie vrátenia DPH podľa §§ 56 – 58  Zákona o DPH v prípade zahraničných subjektov
 • Osobné, mailové a telefonické  poradenstvo