English Deutsch

    Pefatop s.r.o.    

Bližšie informácie

Kto sme? Niečo o nás...

Úvod

Komplexné poradenské a konzultačné služby

Ekonomické služby

Obchodné služby

Účtovné služby

Mzdové služby

Daňové služby

Finančné služby

Sprostredkovanie a zabezpečenie

Dopravné služby

Inžinierske služby

Stavebné práce

Zámočnícka výroba

Bližšie informácie

Kto sme? O nás...

Organizačná štruktúra

Kontakt

Člen skupiny PEFA.

Spoločnosť PEFATOP, s.r.o. vznikla ako nadnárodná spoločnosť v roku 2009, pričom z časti nadviazala na tradície firiem zo skupiny PEFA ktorých história siaha do 90-tych rokov a z časti na odborné znalosti a skúsenosti zástupcov spoločnosti v oblasti riadenia, ekonomickej, obchodnej a právnej podpory.

Sme súčasťou strojárenského a stavebného priemyslu a zabezpečujeme služby komplexnej kancelárie.

Spoločnosť PEFATOP, s.r.o. je podľa §33 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z.z. zapísaná v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky pod číslom 228358. Reprodukcie sú znázornená na obrázkoch.
Ochranné známky:
(kliknite pre zväčšenie)

Naše priestory:

Budova DAPA          Vstup do našich priestorov          Rokovacia miestnosť          Kancelária riaditeľa spoločnosti