English Deutsch

    Pefatop s.r.o.    

Komplexné poradenské a konzultačné služby

Mzdové služby

Úvod

Komplexné poradenské a konzultačné služby

Ekonomické služby

Obchodné služby

Účtovné služby

Mzdové služby

Daňové služby

Finančné služby

Sprostredkovanie a zabezpečenie

Dopravné služby

Inžinierske služby

Stavebné práce

Zámočnícka výroba

Bližšie informácie

Kto sme? O nás...

Organizačná štruktúra

Kontakt

 • Komplexné mesačné spracovanie miezd
 • Komunikácia so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
 • Registrácia zamestnávateľa a zamestnancov
 • Pracovné zmluvy a personálna agenda
 • Zasielanie mesačných výkazov a hlásení priamo na poisťovne
 • Elektronické zaslanie výstupov – výplatné pásky a príkaz na úhradu zodpovednej osobe vo firme
 • Zasielanie výplatných pások v mene zamestnávateľa  priamo zamestnancom
 • Vybavovanie zamestnancov klienta
 • Spracovanie príkazov na úhradu
 • Ročné zúčtovanie dane a zdravotného poistenia
 • Spracovanie miezd daňovým nerezidentom, ktorý zamestnávajú svojich zamestnancov na Slovensku