English Deutsch

    Pefatop s.r.o.    

Komplexné poradenské a konzultačné služby

Ekonomické služby

Úvod

Komplexné poradenské a konzultačné služby

Ekonomické služby

Obchodné služby

Účtovné služby

Mzdové služby

Daňové služby

Finančné služby

Sprostredkovanie a zabezpečenie

Dopravné služby

Inžinierske služby

Stavebné práce

Zámočnícka výroba

Bližšie informácie

Kto sme? O nás...

Organizačná štruktúra

Kontakt

  • Poskytovanie komplexného ekonomického a podporného právneho poradenstva.

  • Komplexná podpora pri tvorbe zmluvného vzťahu pre fyzické aj právnické osoby. Pre potreby klienta pripravíme zmluvy v súlade s obchodným a občianskym zákonníkom vrátane zabezpečenia všetkých úkonov súvisiacich s podmienkami uzatvorenia zmluvného vzťahu a zabezpečenia platnosti a účinnosti zmluvy.

  • Kompletné služby súvisiace so zakladaním obchodných spoločností na území Slovenskej republiky.

  • Poradenstvo pri zakladaní spoločností zahraničnými osobami vrátane prepojenia na materskú spoločnosť v zahraničí.

  • Riadenie a koordinácia zamestnancov a systémov, zabezpečenie pravidelných porád a kontrolného systému pre spoločnosti.

  • Zastupovanie v mene spoločnosti vo vzťahu k inštitúciám štátnej správy, obchodným partnerom, bankovým a nebankovým subjektom.

  • Príprava podkladov pre projekty financované Ministerstvom Slovenskej republiky.