English Deutsch

    Pefatop s.r.o.    

Sprostredkovanie a zabezpečenie

Inžinierske služby

Úvod

Komplexné poradenské a konzultačné služby

Ekonomické služby

Obchodné služby

Účtovné služby

Mzdové služby

Daňové služby

Finančné služby

Sprostredkovanie a zabezpečenie

Dopravné služby

Inžinierske služby

Stavebné práce

Zámočnícka výroba

Bližšie informácie

Kto sme? O nás...

Organizačná štruktúra

Kontakt

  • Zabezpečovanie komplexného inžinieringu pre stavby a technologické celky

  • Zabezpečenie výkupu a prepisu pozemkov

  • Spracovanie rozpočtov a kalkulácii

  • Zabezpečenie stavebného povolenia

  • Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

  • Stavebný dozor

  • Podnikateľské poradenstvo a prieskum trhu

  • Zabezpečovanie a vyhodnocovanie štatistických údajov SR

  • Technická príprava projektov pre čerpanie fondov EÚ

  • Spracovanie projektov pre žiadosti o poskytovanie dotácií z recyklačného fondu SR