English Deutsch

    Pefatop s.r.o.    

Komplexné poradenské a konzultačné služby

Obchodné služby

Úvod

Komplexné poradenské a konzultačné služby

Ekonomické služby

Obchodné služby

Účtovné služby

Mzdové služby

Daňové služby

Finančné služby

Sprostredkovanie a zabezpečenie

Dopravné služby

Inžinierske služby

Stavebné práce

Zámočnícka výroba

Bližšie informácie

Kto sme? O nás...

Organizačná štruktúra

Kontakt

  • Objednávkový systém a zabezpečenie dodávok materiálu na požadované miesto.

  • Prieskum trhu v oblasti cien stavebného materiálu a oceľových profilových materiálov.

  • Pre klientov na základe požiadaviek zabezpečíme výber, nákup a dopravu materiálu, prípadne vyhľadanie služieb vrátane dohodnutia obchodných podmienok, zľavového systému a registrácie u dodávateľov.