English Deutsch

    Pefatop s.r.o.    

Komplexné poradenské a konzultačné služby

Finančné služby

Úvod

Komplexné poradenské a konzultačné služby

Ekonomické služby

Obchodné služby

Účtovné služby

Mzdové služby

Daňové služby

Finančné služby

Sprostredkovanie a zabezpečenie

Dopravné služby

Inžinierske služby

Stavebné práce

Zámočnícka výroba

Bližšie informácie

Kto sme? O nás...

Organizačná štruktúra

Kontakt

  • Poradenstvo pri získaní finančných prostriedkov a spracovanie žiadosti a potrebnej agendy pre bankové a nebankové subjekty.